Iss space station over danmark, Ældrebyrden i fremtiden

Dato: Aug 2018 Sendt af on fremtiden, ældrebyrden

ældrebyrden i fremtiden

mennesker, når vi får en vis anerkendelse og en kvalificeret sparring på ens arbejdsopgaver og personlighed generelt. Man skal komme i træning, således at ens kunnen til at

motivere andre bliver en markant del af pensum. Jo dårligere vi bliver til at håndtere denne dimension i kraft af, at vi skal prøve at holde det væk, jo mere komplekst bliver det for os, når vi står i en svær situation på arbejdspladsen. Vores politikere skubber denne trend frem foran sig sammen med medierne. Jeg fornemmer, at vi indretter vores samfund på en måde, hvor konflikter og problemer bliver undgået. Kendthed er i dag den afgørende kvalitet. Bearbejdet af Sadhia Mengal, CVL. Vi skal anerkende, at ledelse er et selvstændigt fag. Det hænger igen sammen med frygten for dårlige sager, politikernes behov for profilering. Kan man tænke på måder, hvorpå man kan gribe den problematik anderledes an? Man skal nok træne folk i en uddannelsesmæssig sammenhæng. Der er dog også kommet nogle træk i den danske grundkultur, som umiddelbart får en hæmmende effekt, dels på lederskabet og dels på forholdet mellem mennesker i al almindelighed. Hvilke udfordringer står det danske samfund overfor? At begribe fremtiden med fortidens begreber kan være uhensigtsmæssigt. Små banale ting skaber forsider. Vi skal udover rampen. Vi skal dog nå til erkendelsen af, at lederskab bliver iscenesat af lederen, dvs. Det skaber en distance mellem de to instanser. PM : Hvilke kompetencer bør man så søge efter? Uanset hvilket parti vi stemmer på, kan vi ikke komme uden om, at vi skal være mere innovative. Det er et problem, fordi de begreber måske ikke er egnet til at beskrive den verden, vi lever i dag. Livet består af ting, som gør ondt. Det kan læres som andre discipliner. Der findes løsninger med et kæmpe potentiale, som vi ikke tør at bruge. Det skal blive mere naturligt for os at kigge hinanden i øjnene, uden at der skal ligge mere i det. Hvis vi gør det samme i dag, får vi vrede forældre at høre. Personligheden, og at man faktisk må ændre på lederuddannelserne.

Hvorfor betragte ældrebyrden som en byrde. Der kunne noget særligt, og er også nødt til at ældrebyrden i fremtiden performe og træne i andre ledelsesdiscipliner. At vores demokrati er i alvorlig krise. Og det ældrebyrden i fremtiden giver udfordringer på forskellige kanter. Sker der det, at folk bliver markant ældre, jeg vil ikke sige. TJ, ikke et under, de forskellige partier virker grundlæggende ens. Betyder det så, man kunne måske sige, der skal skabes en forståelse og bevidsthed omkring virkeligheden.

Hvorfor betragte ældrebyrden som en byrde, når vi kan se, at folk bliver markant ældre?At begribe fremtiden med fortidens begreber kan være uhensigtsmæssigt.Mange blev måske overraskede, for det var jo blevet sagt, at nu kom ældrebyrden og globaliseringen snart og tog os, så nu var vi nødt til at hæve pensionsalderen.


Det vil styrke lederen på det personlige plan. Har vi svært ved at tale sammen. Man udvikler ikke hold, ældrebyrden når vi ser på realiteterne, for 50 år siden kunne vi godt bede larmende fremtiden børn om at tie stille. Man kan lære meget om ledelse.

Det er op til politikerne at opstille kandidater og desværre er berømmelse og kendthed en trend.Man kan nogle gange se, at ledere kommer ud af deres komfort zone, når det drejer sig om ledelse af mennesker.Det, der gælder er, hvorvidt du har været i fjernsynet, og kan sige noget smart.

Kommentarer

Efterlad en kommentar

Vær sød at skrive dit fulde navn

Indtast venligst dit spørgsmål