, Menneske din egen magt

Dato: Aug 2018 Sendt af on menneske, magt, din, egen

menneske din egen magt

måske har manglet tidligt i livet. Denne beskrivelse er udformet i henhold til din omgang med kvinden i dit liv. Skønt du er et individ, er du udsprunget af

en familiær baggrund. Dette område er kommunikationens verden, dette at udtrykke og dele sine ideer med andre, og det er på dette felt, du føler dig allermest akavet og følsom over for kritik og afvisning. Du menneske din egen magt har brug for at integrere disse egenskaber i din verden og i dine værdier, for psyken bryder sig ikke om overdrivelse. Men undertrykt og forvist til det ubevidstes underverden vil denne skyggeside kikke frem bag dit rolige ydre og afsløre en mere diktatorisk og arrogant personlig, end du ønsker, andre skal se; og den vil tvangsmæssigt drage dig ind i forviklinger, hvor du kastes tilbage. Du bliver utilpas, hvis du isoleres i en upersonlig storby, hvor du hverken har nogen at mødes med eller telefonere til, eller hvis du strander ude på landet langt borte fra andre mennesker; for du føler dig bedst hjemme i omgivelser, hvor der er naboer. Du skal passe på ikke at komme til at overkompensere med en form for falsk intellektualisme eller udvikle en vred foragt for intellektuelle sysler, hvilket i virkeligheden vil være et forsvar imod følelser af misundelse og utilstrækkelighed. Bliver den derimod integreret i dit bevidste liv, kan den give dig perspektiv, mod og mulighed for at skabe noget virkelig originalt med de evner, du har fået. Men din evne til at tiltrække dig andre menneskers venskab udspringer af din egen, dybe sympati for mennesker, og denne sympati eksisterer ikke kun på det overfladiske plan i form af almindelig interesse eller fysisk tiltrækning, men på et langt dybere niveau som en følelse. At give afkald på den øjeblikkelige tilfredsstillelse synes at åbne for en dybere, mere universel kærlighedskvalitet, og du har meget til fælles med Middelalderens troubadourer, der tilbad den elskede på lang afstand. Alle de områder, hvor du er nødt til at kunne tåle prøvelser i form af kritik og misbilligelse fra den gruppe, du tilhører. Sommetider taler din mund, endnu før du har haft chancen for at moderere dine ord med din sædvanlige takt og venlighed, og låner stemme til et uudtrykt, men stærkt behov for at blive ladt alene. Psykologisk nedarvning af dybt rodfæstede holdninger finder ofte sted på skjulte, ubevidste niveauer, som de enkelte familiemedlemmer er uvidende. Også inden for andre arbejdsområder har du en større mulighed for at beskrive de resultater, som du har opnået. Du har brug for at udvikle større tillid til din egen ret til at have dine egne meninger og synspunkter og opbygge større tiltro til de relationer til andre, som du har ofret så megen kærlighed, tid og omsorg; for hvis du ignorerer dine egne. Mangel på et egentligt forhold Det subjektive billede af din mor, som er aftegnet i dit fødselshoroskop, er problematisk, for det virker ejendommeligt fjernt og uden sammenhæng - som om du i virkeligheden ikke rigtig kendte din mor som individ, og hun ikke dig. Livet interesserer dig kun i det omfang, det har optimal lighed med det mytiske drama, du oplever inden i dig selv, og som du på din egen måde stræber efter at udtrykke. Denne brod og sarte finfølelse forlener din personlighed og dit kreative arbejde med megen medfølelse, mildhed og skønhed. Så meget desto bedre, hvis du kunne afbalancere din livslange søgen efter den Hellige Gral med lejlighedsvise afstikkere ind i den almindelige kommunikation. Den er en levende realitet i hver eneste. For det første er det en subjektiv beskrivelse af de egenskaber, der var mest fremherskende i dit forhold til din mor. Fotografi af dig selv, det er ikke altid god tone at placere et fotografi af sig selv på sin skriftlige ansøgning, men på en hjemmeside er det naturligt, at der er et billede af indehaveren. Og dog bliver du ofte fanget i en konflikt mellem dit behov for varme og nærhed med andre og så behovet for privatliv, plads og frihed til at dyrke dine egne interesser - som ofte omfatter abstrakte begrebsdannelser helt adskilte fra den menneskelige virkelighed.

At plenty of fish no internet connection mennesket besidder en dobbelt natur og indeholder en bestemt polaritet mellem et bevidst og et ubevidst selv. Foruden disse figurer findes der et par andre indbyrdes modstridende skikkelser antydet i dit fødselshoroskop. Idet du betragter disse som uundgåelige vilkår for den. Ingen computer er i stand til at yde det plenty of fish no internet connection samme som en erfaren astrolog. At du ikke kan elske, at de samme holdninger, til at få et godt eller et dårligt ægteskab. Det er ikke meningen her at berøve dig modet til at forsøge. At du ikke skulle kunne finde lykke i dit personlige liv såvel som fuldbyrdelse gennem. Såfremt du er involveret i et nært forhold til én af dit eget køn. Men som i deres, holdninger og observationer, denne anden side af dig lever i dit ubevidstes skyggerige. Det er det transpersonlige rige, hvordan den person ser ude, men fanget på jorden.

Den familiære baggrunds magt bør aldrig undervurderes, for den er ikke blot fortid.Det, et menneske ikke kan forholde sig til i sig selv, tiltrækkes uvægerligt fra de ydre omgivelser.


Du sætter så stor yaoi dating sim game online free pris. Eller sagt på en anden måde. Et eller" men alt, berigende og frustrerende i al menneskelig erfaring. Der engang var smukt yaoi dating sim game online free og lovende.

Din partners idiosynkrasier overrasker dig ikke, for du ved, at alle arter er lige nødvendige i verden; og hvadenten du befinder dig i et veletableret forhold eller ægteskab eller ej, er du ikke tilbøjelig til at begrænse din menneskelige kontakt til ét menneske.Den ligger gemt i de karakteregenskaber, som udtrykker dine inderste og dybeste behov, konflikter og længsler.

Kommentarer

Efterlad en kommentar

Vær sød at skrive dit fulde navn

Indtast venligst dit spørgsmål